Thảo luận:Tập

Thêm đề tài

What a simple yet beautiful move (or solution), Mr. Võ. My hat's off to you. Mekong Bluesman 03:35, 19 tháng 7 2005 (UTC) Tệp còn có nghĩa "một xấp" như tệp giấy.--Á Lý Sa 03:46, 19 tháng 7 2005 (UTC)

Bắt đầu cuộc thảo luận về Tập

Bắt đầu cuộc thảo luận
Quay lại trang “Tập”.