Thảo luận:Tổng sản phẩm nội địa

Active discussions

Link hỏng??Sửa đổi

Máy tôi báo link GDP-indexed bonds không truy cập được nữa? Trần Đình Hiệp 02:56, ngày 13 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Anh thử proxy xem sao. --Á Lý Sa| 02:59, ngày 13 tháng 11 năm 2005 (UTC)
Tôi làm được, nhưng...không phải người nào cũng làm được, tôi bổ sung thêm 1 link khác http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/rankorder/2004rank.html Ok? Trần Đình Hiệp 03:01, ngày 13 tháng 11 năm 2005 (UTC)
It's OK. --Á Lý Sa| 03:06, ngày 13 tháng 11 năm 2005 (UTC)

Tổng sản phẩm quốc nội - Tổng sản phẩm nội địaSửa đổi

Ở Việt Nam, cách gọi "tổng sản phẩm quốc nội" phổ biến hơn, song cách gọi "tổng sản phẩm nội địa" vẫn được sử dụng và đặc biệt là được Tổng cục thống kê sử dụng vì nó đúng với nội dung khái niệm hơn.--Bình Giang 03:32, ngày 5 tháng 9 năm 2007 (UTC)

GDP danh nghĩa, GDP thực tếSửa đổi

Theo tôi được biết thì Tổng cục thống kê dùng GDP theo giá thực tế với ý nghĩa tương ứng với GDP danh nghĩa, và GDP theo giá so sánh tương ứng với GDP thực tế [[1]]. Còn Bộ kế hoạch và đầu tư thì đôi khi dùng GDP theo giá hiện hành để chỉ GDP theo giá thực tế ở thời điểm tương lai cho dự báo tăng trưởng kinh tế. Nếu ai có dùng những thông tin (kiến thức) này thì nên cẩn thận và bình tĩnh với sự loạn từ ngữ ở đây!--Nguyễn Thế Hệ (thảo luận) 22:54, ngày 12 tháng 2 năm 2008 (UTC)

Quay lại trang “Tổng sản phẩm nội địa”.