Thảo luận:Tự Lực văn đoàn

「Tự Lực Văn Đoàn」真的有漢字Sửa đổi

「Tự Lực Văn Đoàn」真的有漢字,也就是「自力文團」。

可憐的越南人,你們已經不會使用漢字了!

--影武者 07:11, 2 tháng 12 2006 (UTC)

Quay lại trang “Tự Lực văn đoàn”.