Thảo luận:Tỷ lệ

Bình luận mới nhất: 4 năm trước bởi Hugopako trong đề tài Tỷ hay tỉ
Thêm đề tài

Tỷ hay tỉSửa đổi

Trường hợp này có giống Kỷ và kỉ không? Tôi thì quen với tỉ lệ hay tỉ số hơn.Hugopako (thảo luận) 13:11, ngày 17 tháng 4 năm 2018 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tỷ lệ”.