Thảo luận:Thủ tục làm người còn sống

Thêm thảo luận

Nội dung bút kýSửa đổi

Thủ tục làm người còn sống. Nội dung bút ký tại nguồn dẫn. Tôi không rõ có vi phạm bản quyền không, nếu ai quan tâm có thể tìm đọc.--Nacdanh (thảo luận) 08:14, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Thủ tục làm người còn sống”.