Thảo luận:Thủ tục làm người còn sống

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Nacdanh trong đề tài Nội dung bút ký

Nội dung bút ký

sửa

Thủ tục làm người còn sống. Nội dung bút ký tại nguồn dẫn. Tôi không rõ có vi phạm bản quyền không, nếu ai quan tâm có thể tìm đọc.--Nacdanh (thảo luận) 08:14, ngày 30 tháng 11 năm 2020 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Thủ tục làm người còn sống”.