Thảo luận:Thanh Thúy (ca sĩ sinh 1943)

Bình luận mới nhất: 6 tháng trước bởi Dreamer83 trong đề tài Năm sinh

Năm sinh sửa

Theo thông tin trên bài Ướt mi thì bà sinh năm 1958-15=1943? Newone (thảo luận) 07:51, ngày 1 tháng 4 năm 2009 (UTC)Trả lời

Trên báo năm 1960, có ghi TT sinh năm 1941 tại Huế, vào nghề năm 1957. – Dreamer83 (thảo luận) 07:48, ngày 19 tháng 11 năm 2023 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Thanh Thúy (ca sĩ sinh 1943)”.