Thảo luận:Tiếng Duan

Thảo luận đang diễn ra

D

Doăn?Sửa đổi

Tui ko biết Duan là gì nhưng DTTS đa số nói người Kinh là Doăn hay Yoăn, tiếng Duan ở đây ko có ý nghĩa là gì, nhưng tiếng Duan đại diện cho nhóm nào cho dân tộc nào ChinQuoc (thảo luận) 13:01, ngày 18 tháng 10 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang “Tiếng Duan”.