Thảo luận:Tiền chiến

Thảo luận đang diễn ra

Bài này mới chỉ đề cập tới tầng lớp giầu có, trí thức. Còn những người phải đi phu đồn điền, đi lính cho người Pháp... chưa được đề cập.--195.83.178.10 23:23, ngày 12 tháng 11 năm 2007 (UTC)

iwSửa đổi

Hình như phải sang từng Wiki gỡ mới được. Nếu không bot sẽ lại tự động thêm.--Sparrow (thảo luận) 01:22, ngày 29 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Quay lại trang “Tiền chiến”.