Thảo luận:Tiểu đoàn

Bình luận mới nhất: 1 năm trước bởi STAIDCONTEXT trong đề tài Thiếu sót

Ở bên menu bên phải thì ghi Tiểu đoàn gồm 300-1000 người. Nhưng bài lại ghi là 600-1500 người(!). The Redmountains (thảo luận) 18:12, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bài này đang ở dạng Bản mẫu:Tnh, phải viết rõ là Tiểu đoàn Bộ binh thì mới đúng (quân số từ 500-1000). Ngoài tiểu đoàn bộ binh còn có các tiểu đoàn khác như: Tiểu đoàn Tăng thiết giáp, Tiểu đoàn Pháo chống tăng, Tiểu đoàn Trinh sát, Tiểu đoàn phòng không,...mỗi một loại có một cơ số (người, phương tiện) khác nhau. Stomm (thảo luận) 19:02, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)Trả lời[trả lời]

Thiếu sótSửa đổi

Bài viết về Tiểu đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam lại chuyển hướng đến trang này. Đề mục Tiểu đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam nên liệt kê cả các tiểu đoàn, thay vì chỉ ghi các đặc điểm chung. STAIDCONTEXT (thảo luận) 03:23, ngày 20 tháng 8 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Tiểu đoàn”.