Thảo luận:Tiểu đoàn

There are no discussions on this page.

Ở bên menu bên phải thì ghi Tiểu đoàn gồm 300-1000 người. Nhưng bài lại ghi là 600-1500 người(!). The Redmountains (thảo luận) 18:12, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Bài này đang ở dạng Bản mẫu:Tnh, phải viết rõ là Tiểu đoàn Bộ binh thì mới đúng (quân số từ 500-1000). Ngoài tiểu đoàn bộ binh còn có các tiểu đoàn khác như: Tiểu đoàn Tăng thiết giáp, Tiểu đoàn Pháo chống tăng, Tiểu đoàn Trinh sát, Tiểu đoàn phòng không,...mỗi một loại có một cơ số (người, phương tiện) khác nhau. Stomm (thảo luận) 19:02, ngày 10 tháng 3 năm 2010 (UTC)
Quay lại trang “Tiểu đoàn”.