Thảo luận:Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn

There are no discussions on this page.
Dự án Anh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Anh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Anh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Bài này tiếng Anh với tiếng Việt lẫn lộn. Đọc bài thấy sóc quá. thảo luận chưa ký tên này là của 222.252.94.171 (thảo luận • đóng góp)

Quay lại trang “Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn”.