Thảo luận:Trần Kim Trắc

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Mở rộngSửa đổi

Nhà văn này còn nhiều giải thưởng, thành tích và ảnh hưởng. Biệt danh "ông già Nam Bộ" trong làng văn học Việt Nam của ông là vô cùng ấn tượng. Cám ơn thành viên Tony0616 và mong mọi người tiếp tục phát triển thêm. DangTungDuong (thảo luận) 12:52, ngày 15 tháng 12 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Trần Kim Trắc”.