Thảo luận:Vụ nổ tại Hà Đông 2016

Thêm thảo luận
Dự án Việt Nam
Vm-map.png Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Symbol star 2ca02c.svgBVTBài viết đạt chất lượng bài viết tốt.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Info boxSửa đổi

Vấn đề "loại hình" trong hộp thông tin: "Nổ bom hoặc thủy lôi hoặc ngư lôi". Xin giải thích cho những người muốn sửa đổi như sau: Vấn đề ở đây không phải ngữ pháp hay ngắt nghỉ câu hay lặp từ; vấn đề đơn giản là "suy luận, xét đoán các trường hợp có thể xảy ra". Nếu viết "Nổ bom, thủy lôi hoặc ngư lôi" thì vô hình chung làm mất đi tính đoán sự việc, phạm trù này thuộc "suy luận xảy ra" và không liên quan đến ngữ pháp. Xin giải thích rõ như vậy với những người thích ngữ pháp.Nacdanh (thảo luận) 09:28, ngày 2 tháng 6 năm 2021 (UTC)Reply[trả lời]

Quay lại trang “Vụ nổ tại Hà Đông 2016”.