Thảo luận:VTC3

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Viethavvh trong đề tài Xóa

Câu hỏi sửa

Tôi không hiểu S5 là gì? (trong đoạn nói S5 đánh giá VTC3 là kênh truyền hình về thể thao cao nhất Việt Nam hiện nay). Làm ơn giải thích rõ hơn được ko? SiriusBlack 20:06, ngày 18 tháng 11 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

S5 là SportFive, là công ty (hay kênh truyền hình?) có được bản quyền Euro 2008. Việc được S5 đánh giá cao cũng không có gì đặc biệt mà phải đưa vào ngay câu đầu tiên. Do không dẫn chứng tôi đã xoá bỏ. conbo trả lời 16:13, ngày 1 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu chuẩn sửa

Một kênh truyền hình có nên là một trang của Wikipedia không? Mekong Bluesman (thảo luận) 14:02, ngày 12 tháng 2 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Văn phong sửa

Chán! Lại cọp pi từ nguồn của VTC rồi :( conbo trả lời 15:57, ngày 1 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đoạn mới thêm vào sao chép nguyên từ blog của VTC3, đã bị xoá bỏ, sau vài ngày gỡ biển copyvio. conbo trả lời 16:07, ngày 1 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã xoá thêm mấy câu tán tụng không có dẫn chứng. conbo trả lời 16:12, ngày 1 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Xóa sửa

Đã hợp nhất với bài Truyền hình kỹ thuật số VTC. Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì đề nghị xóa bài này!Việt Hà (thảo luận) 18:02, ngày 8 tháng 7 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “VTC3”.