Thảo luận:Vi nấm

Thảo luận đang diễn ra

Liên kết ngoài cho "Sợi nấm"Sửa đổi

Mình mạn phép góp ý chút khi thấy có bạn thêm liên kết ngoài "nhúng" trực tiếp vào bài viết cho cụm từ "sợi nấm" (ở câu #1 trong đoạn thứ hai). Liên kết này sẽ trực tiếp dẫn ra trang web của VOER. Tuy Wikipedia tiếng Việt chưa có hướng dẫn (hay có mà mình tìm không ra), nhưng Wikipedia tiếng Anh có hướng dẫn về việc này: Avoid embedded links: (trích) Embedded links should never be used to place external links in the content of an article, like this: "Apple, Inc. announced their latest product ...". (hết trích)

Mình biết người chỉnh sửa chỗ này có thiện ý muốn thêm nguồn, nhưng mình nghĩ nên giữ "sợi nấm" là liên kết đến bài viết của Wikipedia. Có thể chưa có bài viết đó thì cứ để link màu "đỏ", để sau này có thể bổ sung thêm, chứ Wiki không khuyến khích dẫn liên kết ngoài trực tiếp trong bài. Không biết bạn nào có ý kiến gì khác không? Cám ơn. Ltncanada (thảo luận) 02:02, ngày 25 tháng 6 năm 2020 (UTC)Ltncanada.

Quay lại trang “Vi nấm”.