Thảo luận:Video call

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Tầm nhìn hẹpSửa đổi

Kỹ nghệ videophone đã được thử nghiệm từ thập niên 1960 và đã ra thị trường từ ít nhất thập niên 1990, chứ không phải là mới mẻ trong hệ thống ĐTDĐ 3G mới ra mắt tại Việt Nam. NHD (thảo luận) 00:29, ngày 28 tháng 12 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang “Video call”.