Thảo luận:Yu-Gi-Oh!

Active discussions
Dự án Truyện tranh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Truyện tranh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Truyện tranh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
Sơ khaiBài viết sơ khai.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.
Dự án Anime và Manga(Loại trang Sơ khai/Khá quan trọng)
Bài viết này nằm trong phạm vi quản lý của Dự án Anime và Manga, một hợp tác giữa nhiều thành viên để nâng cao chất lượng và mở rộng các bài viết về animemanga trên Wikipedia tiếng Việt. Nếu muốn tham gia, bạn có thể chỉnh sửa trang này hay truy cập vào trang nhà của dự án.
 Sơ khai  Bài viết này được đánh giá đạt chất lượng sơ khai theo tiêu chuẩn giám định.
 Trung bình  Bài viết này được đánh giá khá quan trọng theo tiêu chuẩn giám định.

Yêu cầuSửa đổi

Yêu cầu các người viết bài này đừng xóa các liên kết đến các phiên bản ngôn ngữ khác tại cuối bài. Các liên kết đó (gọi là interwiki) là một phần quan trọng của Wikipedia. Tôi đã mang nó vào 3 lần, người nào xóa thêm một lần nừa sẽ được xem như một sự phá hoại. Mekong Bluesman 11:22, ngày 26 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Hình như tôi đã đưa lại một lần nữa. Lưu Ly 12:50, ngày 27 tháng 6 năm 2007 (UTC)

Tại sao liên kết ngoài trỏ đến yugiohnetwork lại bị xóa đi nhỉ?

Quay lại trang “Yu-Gi-Oh!”.