Thảo luận:Zeroconf

Thêm thảo luận

Tên bàiSửa đổi

Bài này sẽ được phát triển thành một bài tương đương với khái niệm Zeroconf không? Nếu có thì nên đổi tên thành Zeroconf. Mekong Bluesman 23:08, ngày 12 tháng 3 năm 2007 (UTC)[trả lời]

Quay lại trang “Zeroconf”.