Thảo luận Bản mẫu:Đường phố Paris

Ai có thể giúp tôi sửa lại tiêu bản này. Xin cảm ơn nhiều!--V 10:30, ngày 24 tháng 1 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi đã sửa tiêu bản này lại rồi. Tên các thông số tôi để nguyên như bên tiếng Anh, bạn muốn nhúng tiêu bản này vào bài nào thì cứ copy nguyên phần tiêu bản đó từ trang tiếng Anh tương ứng, sau đó chỉ cần sửa "{{Paris streetbox" thành "{{Đường phố Paris". Tôi đã nhúng tiêu bản này vào trang Đại lộ Champs-Élysées, bạn cứ xem thử. Phan Ba 12:22, ngày 24 tháng 1 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tiêu bản hiện nay vẫn hiện các phần chiều dài, chiều rộng... dù không có không tin (xem thử bài Chợ Tàu Paris). Ai sửa giúp thành dạng ẩn với. Cám ơn nhiều!--Sparrow 12:42, ngày 17 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bạn xem thử xem đã được chưa. Tôi đã thêm mấy cái lệnh "if" với mẫu có ở trong bài. Thực ra là bắt chước, chép từ chỗ nọ ra chỗ kia thôi. Tmct 13:15, ngày 17 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi vừa sửa lại, có vẻ như được rồi. Tuy hơi linh tinh--Sparrow 13:17, ngày 17 tháng 5 năm 2007 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Đường phố Paris”.