Thảo luận Bản mẫu:Đổi hướng thể loại

Chưa có thảo luận về trang này.

Xếp vào thể loại chuẩn thì dễ kiếm được những bài bị xếp sai hơn. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 23:27, ngày 16 tháng 5 năm 2006 (UTC)

Đã có Thể loại:Thể loại đổi hướng, muốn kiếm thì vào đó. 193.52.24.125 06:54, ngày 17 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Nhưng nếu xếp vào thể loại chuẩn thì người dùng sẽ có thể xem các trang cùng chủ đề mà bị xếp sai, không phải mò vào Thể loại:Thể loại đổi hướng. Tôi đoán là thể loại đó sẽ có rất nhiều tiểu thể loại mai mốt, sẽ khó tìm những thể loại về một chủ đề. Thể loại này là một bước để dùng bot sửa các trang bị xếp sai. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:22, ngày 17 tháng 5 năm 2006 (UTC)
Quay lại trang “Đổi hướng thể loại”.