Bản mẫu:Đổi hướng thể loại

Bản mẫu này chỉ nên dùng tại các trang thể loại.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đổi hướng thể loại|Tên thể loại mới}}

Ví dụ: Để đổi hướng Thể loại:Tác giả đến Thể loại:Nhà văn, chỉ cần đoạn mã sau vào trang Thể loại:Tác giả:

{{Đổi hướng thể loại|Nhà văn}} hoặc
{{Đổi hướng thể loại|Thể loại:Nhà văn}} với tiền tố không gian tên tùy chọn

Bản mẫu này thêm trang thể loại vào Thể loại:Thể loại đổi hướng.

Ngoại trừ

TemplateData

Đây là các Dữ liệu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Đổi hướng thể loại

Đánh dấu thể loại là một đổi hướng mềm

Tham số bản mẫu

Bản mẫu này gợi ý định dạng các tham số ở dạng nội tuyến.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Thể loại đích1

Thể loại mà thể loại này dổi hướng đến

Ví dụ
Writers
Trangbắt buộc
Nocatnocat

không miêu tả

Không rõtùy chọn