Bản mẫu:Đổi hướng thể loại

Bản mẫu này chỉ nên dùng tại các trang thể loại.
Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Chép đoạn mã sau vào trang

{{Đổi hướng thể loại|Tên thể loại mới}}

Ví dụ: Để đổi hướng Thể loại:Tác giả đến Thể loại:Nhà văn, chỉ cần đoạn mã sau vào trang Thể loại:Tác giả:

{{Đổi hướng thể loại|Nhà văn}} hoặc
{{Đổi hướng thể loại|Thể loại:Nhà văn}} với tiền tố không gian tên tùy chọn

Bản mẫu này thêm trang thể loại vào Thể loại:Thể loại đổi hướng.

Ngoại trừ

TemplateData

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Đổi hướng thể loại

Đánh dấu thể loại là một đổi hướng mềm

Tham số bản mẫu[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Nên dùng bản mẫu này với các tham số đặt trên cùng một hàng.

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Thể loại đích1

Thể loại mà thể loại này dổi hướng đến

Ví dụ
Writers
Tên trangbắt buộc
nocatnocat

không có miêu tả

Không rõtùy chọn