Thảo luận Bản mẫu:Bài cùng tên

Chưa có thảo luận về trang này.

Nhiều khi để tên template bằng tiếng Việt lại khó cho người dùng sau, không biết tên của nó là gì.--Á Lý Sa 11:44, 23 tháng 3 2005 (UTC)

Sao anh Vũ lại bỏ biểu tượng định hướng ở đầu dòng vậy?--Sparrow 13:14, ngày 9 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Không hiểu sao khi Mxn nâng cấp, hình biểu tượng bị lệch lên trên. Tôi tạm quay về bản cũ hơn.--Sparrow 13:43, ngày 9 tháng 11 năm 2007 (UTC)

Tôi thấy Mxn sửa lại không còn hình và chử thì không còn nghiêng nữa nên tôi chỉ muốn sửa lại cho nó nghiêng thôi. Tôi sợ đó là chủ đích của Mxn không muốn giữ hình biểu tượng nên tôi tôn trọng quyết định cuả Mxn và chỉ muốn làm sao cho chữ nghiêng để khác phần bài chính thôi.Lê Sơn Vũ 13:58, ngày 9 tháng 11 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Bài cùng tên”.