Thảo luận Bản mẫu:Chiến dịch Ryukyu

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Tranletuhan
Dự án Quân sự
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Quân sự, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Quân sự. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
ABài viết đạt chất lượng A.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Tên bản mẫu này không cần chữ s ở cuối. Chiến dịch Ryukyu là đủ rồi.--Soekarno-Hatta/Jakarta (thảo luận) 07:46, ngày 27 tháng 10 năm 2009 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Chiến dịch Ryukyu”.