Thảo luận Bản mẫu:Không bách khoa/nguồn

Bình luận mới nhất: 15 năm trước bởi Magnifier trong đề tài Đề nghị làm rõ hơn nội dung tiêu bản

Đề nghị làm rõ hơn nội dung tiêu bản sửa

Chúng ta cần thống nhất chức năng tiêu bản này, "không bách khoa" vì lý do gì? Hiện nay theo nội dung bài có đến 2 lý do chính:

  • Chủ đề không bách khoa, cái này tôi đề nghị dùng tiêu bản {{tiêu chuẩn}} để thay thế.
  • Văn phong viết không chuẩn mực, đây là mục đích của tiêu bản này từ trước đến giờ (theo tôi biết). Chỉ vì một số tranh cãi về thuật ngữ và sự lạm dụng tiêu bản mà có thành viên đã thay đổi nội dung để bao hàm cả ý trên.

Xin thống nhất lại cách dùng, nếu không ai phản đối tôi sẽ sửa lại chỉ nhắm vào văn phong. Còn có phản đối, sẽ chuyển nó sang Wikipedia:Thảo luận. Cảm ơn. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 06:13, ngày 27 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nếu bài viết thỏa một trong các điều kiện nằm trong WP:KHONG thì nó là không bách khoa đó anh Tân. Vậy chỉ cần buộc người treo giải thích lý do là được, còn nếu không có lý do thì tiêu bản này là vô nghĩa nếu không có lý do giải thích cho từng trường hợp cụ thể theo nó <- nghe quen không ? Magnifier () 06:16, ngày 27 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Không bách khoa/nguồn”.