Thảo luận Bản mẫu:Sơ khai âm nhạc

Bình luận mới nhất: 16 năm trước bởi Kimkha trong đề tài Ý kiến thêm tham số cho tiêu bản

Ý kiến thêm tham số cho tiêu bản

sửa

Sau khi thảo luận riêng với Nguyễn Kỳ Nam, tôi thấy cần thiết việc đưa thêm thông số cho tiêu bản này. Ví dụ: {{Sơ khai âm nhạc|bài hát}} hoặc {{sơ khai âm nhạc|ban nhạc}} hoặc {{sơ khai âm nhạc|tác giả}} tương ứng với thông báo:

Bài viết này còn sơ khai thuộc lĩnh vực Âm nhạc.
Đây là một bài viết về một bài hát, nhưng thông tin chưa đầy đủ.
Và chúng ta cần sự giúp đỡ của bạn để bài hát này được hoàn thiện hơn. Nguyễn Kim Kha -> (thảo luận) 05:07, ngày 25 tháng 3 năm 2008 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Sơ khai âm nhạc”.