Bản mẫu:Sơ khai âm nhạc

Tài liệu bản mẫu

Phân cấp sơ khai

  • Sơ khai âm nhạc


Về bản mẫu này

Bản mẫu này được sử dụng để xác định một chủ đề liên quan âm nhạc sơ khai. Nó sử dụng {{Hộp sơ khai}} là một siêu bản mẫu được thiết kế để tiện trong quá trình tạo và bảo trì các bản mẫu sơ khai.

Sử dụng

Khi gắn bản mẫu {{Sơ khai âm nhạc}} vào một bài viết, nó sẽ tạo ra thông điệp hiển thị phía trên cùng và xếp bài viết vào một hoặc nhiều thể loại sau:

Dữ liệu bản mẫuSửa đổi

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu cho bản mẫu này được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan và các công cụ khác; xem báo cáo sử dụng tham số hàng tháng cho bản mẫu này.

Dữ liệu bản mẫu cho Sơ khai âm nhạc

Bản mẫu dùng để đánh dấu bài viết thuộc chủ đề âm nhạc là sơ khai.

[Quản lý Dữ liệu bản mẫu]

Tham số bản mẫu

Tham sốMiêu tảKiểuTrạng thái
Không định rõ tham số

Cách dùngSửa đổi

Đặt cú pháp {{Sơ khai âm nhạc}} vào đầu hoặc cuối bài viết mà bạn cho là đang ở giai đoạn thiếu thông tin.
Chuyển hướng: {{music-stub}}

Lưu ýSửa đổi

Đừng dùng tiêu bản này khi đã chấm dứt tình trạng thiếu thông tin ở một bài viết.

Thông tin tổng quan

Đây là bản mẫu sơ khai. Ở đây chúng tôi chỉ nêu vắn tắt về bài sơ khai, để có thông tin chi tiết hơn vui lòng xem Wikipedia:Bài sơ khai.

Bài sơ khai là gì?Sửa đổi

Bài sơ khai là một bài viết chỉ có một vài câu viết, quá ngắn để có thể bao quát một cách bách khoa chủ đề bài viết, nhưng không quá ngắn đến mức không có thông tin nào hữu ích...

Làm sao để xác định bài sơ khai?Sửa đổi

  • Nếu có thể, cố gắng tìm bản mẫu sơ khai thích hợp cho bài viết. Một danh sách có thể tìm thấy tại Thể loại:Sơ khai.
  • Đặt bản mẫu sơ khai ở cuối bài viết, thông thường sau phần Liên kết ngoài và bất cứ bản mẫu điều hướng nào và thẻ thể loại, trước phần liên kết ngôn ngữ.

Thông tin thêmSửa đổi

Các thông tin chi tiết hơn có thể tham khảo tại:

Xem thêmSửa đổi