Thảo luận Bản mẫu:Thủy thủ Mặt Trăng

Chưa có thảo luận về trang này.
Dự án Anime và Manga(Trang Bản mẫu)
Bản mẫu này nằm trong phạm vi quản lý của Dự án Anime và Manga, một hợp tác giữa nhiều thành viên để nâng cao chất lượng và mở rộng các bài viết về animemanga trên Wikipedia tiếng Việt. Nếu muốn tham gia, bạn có thể chỉnh sửa trang này hay truy cập vào trang nhà của dự án.
 Bản mẫu  Đây là một bản mẫukhông thể đánh giá theo tiêu chuẩn giám định.
Dự án Truyện tranh
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Truyện tranh, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Truyện tranh. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
ThấpBài viết được đánh giá ít quan trọng.

Các fan của Sailor Moon để tên tiêu bản sai như vậy được sao :-D Avia (thảo luận) 07:46, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (UTC)

Tôi, một người không phải là fan (phew!), đã sửa tên bài này. Mekong Bluesman 13:48, ngày 3 tháng 12 năm 2007 (UTC)
Quay lại trang “Thủy thủ Mặt Trăng”.