Thảo luận Thành viên:Alphama/Báo lỗi Bot

Thảo luận đang diễn ra

Trang này danh cho việc thông báo lỗi do AlphamaBot gây ra.  A l p h a m a  Talk 17:09, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Thảo luậnSửa đổi

BotSửa đổi

Sao bot của bạn nó lại xóa mất nguồn chú thích quan trọng của bài viết nhỉ ? -Trần Thế Trungthảo luận 08:10, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (UTC)

@Tttrung: Thường bot sẽ xóa nếu nguồn đó bị lỗi, để tôi xem lại bài này nhé.  A l p h a m a  Talk 17:05, ngày 15 tháng 5 năm 2020 (UTC)


LỗiSửa đổi

[1] Bot tự thêm mục chứ k phải thể loại.  A l p h a m a  Talk 03:57, ngày 26 tháng 6 năm 2020 (UTC)

bị lỗiSửa đổi

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lalande_21185&diff=prev&oldid=62636886

Lỗi gì bạn nhỉ, bot chỉ làm gọn chú thích thôi mà?  A l p h a m a  Talk 17:05, ngày 29 tháng 9 năm 2020 (UTC)
Quay lại trang của thành viên “Alphama/Báo lỗi Bot”.