Xin lỗi bạn, lúc nãy mình do dùng điện thoại nên sơ ý click lùi sửa đóng góp của bạn, mong bạn thông cảm--Signature of User A.svg thảo luận 02:04, ngày 27 tháng 4 năm 2020 (UTC)