Cảm ơn bạn đã dịch dùm trong bài UZI. Nếu có thể tôi và bạn có thể cộng tác để hoàn thàh mộnt số bài viết khác. OKay? ---118.68.185.168 (thảo luận) 12:32, ngày 13 tháng 8 năm 2008 (UTC)