Translating templates, policies, helps and other Wikipedia’s documents is a daunting task. Most of us working on this project are Vietnamese from overseas. Our Vietnamese is either rusty or immature in term of vocabulary and grammar. Even while we are trying very hard, it wouldn’t be complete and perfect if we don’t get help from people in Vietnam. We should do something to get them involved on this.

Dịch những văn bản, luật lệ từ Wikipedia sang tiếng Việt không phải là điều đơn giản. Ða số chúng ta ở đây là người Việt sống ở nước ngoài, tiếng Việt chúng ta nếu không lạc hậu thì cũng ấu trĩ. Ta nên tìm cách lôi kéo, mời gọi các nhà chuyên môn cũng như bạn bè trong nước tham gia đóng góp. Có như vậy Wikipedia tiếng Việt mới thật sự hoàn hảo. Thân mến

Các trang đang cầnSửa đổi

Chào Lã Việt: User:Nguyễn Cường đang viết một bài Wikipedia:Sách hướng dẫn. Các trang được phần này liên kết đến đáng nên dịch trước. Trang này Special:Wantedpages liệt kê các trang được liên kết nhiều lần nhất mà chưa có (xin hãy nói rõ trong trang thảo luận của bài mà bạn muốn dịch trước khi dịch để khỏi lẫn lộn. Trang này: Wikipedia:Tài liệu liên quan đến dự án có một số đề tài có thể nên dịch. Tôi chưa thấy bài nào được viết về thái độ trung lập và phần những thứ Wikipedia không phải là. Một trang khác đáng được dịch là trang Wikipedia:Đề những nguồn tại vì có một số bài được viết không rõ nguồn gốc. Xin bạn hãy phối hợp với Nguyễn Cường để viết các trang này. DHN 07:35, 10 tháng 3 2005 (UTC)

Wikipedia:Đề những nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Cite_sources DHN 21:50, 10 tháng 3 2005 (UTC)
Đề những nguồn-> Wikipedia:Chú thích nguồn gốc. Xin bạn cứ tự tiện chọn tên bài mà viết. Khi xong chúng ta sẽ liên kết đến trang đó. DHN 22:37, 10 tháng 3 2005 (UTC)

Hợp tác với Dự Án Tài Liệu WikipediaSửa đổi

Hi Lã Việt. Cám ơn bạn đã hưởng ứng với NOB trong dự án này. NOB đang dịch một số bài để bổ sung cho loạt bài ở tên miền không gian (spacename) là Wikipedia. Bạn có thể tham khảo ở đây. Danh Sách Tài Liệu đã có trong tên miền không gian Wikipedia Tiếng Việt.

Danh sách này không phải là nhiều bạn nhỉ. Vì thế, tạm thời mình cần bổ sung cho thật đầy đủ tham khảo ở danh sách phiên bản tiếng Anh....

Tạm thời là như vậy. Cám ơn nhiều.

Giấy phép GNUSửa đổi

Muốn báo cho Lã Việt là nếu dịch Giấy Phép GFDL phải đề nó là bản dịch không chính thức, theo quy định của GNU. Nếu bạn muốn, có thể gia nhập với GNU để dịch văn kiện của họ. Đã có trang chủ của họ bằng tiếng Việt rồi, mà chưa có những trang khác, cho nên cái bản dịch đã có không có giá trị nào. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 02:31, 18 tháng 3 2005 (UTC)

Người dịch tại website đó đã hiểu sai ý của văn bản rồi. Họ dịch "free software" là "phần mềm miễn phí" khi ngay vào đầu đề văn bản đã nói rằng "free có nghĩa là tự do, không phải miễn phí". DHN 02:38, 18 tháng 3 2005 (UTC)

Tôi thấy ta nên dịch để người Việt hiểu rõ hơn về giấy phép này. Nhưng bản dịch đó sẽ không phải là phiên bản "chính thức". DHN 21:20, 18 tháng 3 2005 (UTC)

Re: GNUSửa đổi

You can go ahead and translate that page, but add a small disclaimer, like the one at the Romanian Wikipedia, including a link to the original English version at the GNU's website. Thanks for volunteering for this task; I really appreciate your efforts. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 04:28, 19 tháng 3 2005 (UTC)

Re: độ nghiên Wikipedia (Wikipediholic scale)Sửa đổi

Không, liên kết đố đề "độ nghiện Wikipedia" (có dấu nặng, mà nó chắc bị che bởi đường gạch dưới), có nghĩa là mình nghiện Wikipedia đến độ bao nhiêu. Ở đó tôi không dịch từ "scale" đâu, nhưng mà sẽ đổi theo đề nghị của bạn. Cám ơn bạn! – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 19:54, 29 tháng 3 2005 (UTC)

Dâu hoaSửa đổi

If you know someone to translate into Vietnamese from French, you can show him (her) the following articles that I created and/or modified fr:Pétrole, fr:Raffinage du pétrole, fr:Gaz naturel, fr:Plan d'approvisionnement, de production et de distribution du pétrole, fr:Industrie pétrolière, fr:Régions pétrolières, fr:Pétrochimie. Unfortunately I don't know the vietnamese technical expressions in the petroleum field. Thân mên. Tu ton Dao 81.57.84.12 04:13, 19 tháng 5 2005 (UTC)

  • I precise : the above articles are only on the French Wikipedia.