May 2015Sửa đổi

  Cảm ơn bạn vì những thử nghiệm của bạn tại trang 12 tháng 6 của Wikipedia. Thử nghiệm của bạn đã hoạt động, và nó đã được lùi lại hoặc hủy bỏ. Xin vui lòng sử dụng chỗ thử để thực hiện bất cứ chỉnh sửa thử nào bạn muốn. Hãy xem trang chào mừng để biết thêm về việc đóng góp cho bách khoa toàn thư của chúng ta. minhhuy (thảo luận) 18:53, ngày 9 tháng 5 năm 2015 (UTC)

  Xin dừng lại. Nếu bạn tiếp tục phá hoại bài viết, như đã làm tại 12 tháng 6, bạn sẽ bị cấm không được sửa đổi tại Wikipedia. minhhuy (thảo luận) 18:57, ngày 9 tháng 5 năm 2015 (UTC)