Thảo luận Thể loại:Ca sĩ Trung tâm Thúy Nga

Chưa có thảo luận về trang này.

Có cần thiết tạo thể loại này không? Các ca sĩ hát cho Trung tâm Thúy Nga không nhất thiết phải là ca sĩ độc quyền của họ (có hợp đồng) vì trong đó có những ca sĩ tự do. Hơn nữa, việc một ca sĩ "chạy qua chạy lại" trung tâm này, trung tâm khác là chuyện bình thường. Cho nên, những ca sĩ được liệt kê trong thể loại Ca sĩ trung tâm Thuý Nga này là không thực sự chuẩn xác. Nếu không có ý kiến gì khác để bảo vệ giữ thể loại này, thì tôi sẽ đề xuất xóa.-- Trình Thế Vânthảo luận 09:33, ngày 28 tháng 6 năm 2015 (UTC)

Đúng là không thể chuẩn xác, và tôi không phản đối ai đó sẽ tạo thể loại Ca sĩ đã hát cho Trung tâm Thúy Nga và Ca sĩ độc quyền của Trung tâm Thúy Nga. Lưu Ly (thảo luận) 14:27, ngày 20 tháng 8 năm 2015 (UTC)
Quay lại trang “Ca sĩ Trung tâm Thúy Nga”.