Thảo luận Thể loại:Nhân vật còn sống

Active discussions

UntitledSửa đổi

Thể loại này trên nguyên tắc là chứa cả 7 tỉ người hiện đang sống? 203.160.1.74 (thảo luận) 08:55, ngày 3 tháng 12 năm 2008 (UTC)

Đề nghị xóa nó đi vì nó chỉ "chứa" những người đang sống. Lưu Ly (thảo luận) 10:20, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)
Đây là phần bắt buộc phải có của Wikimedia Foundation, không thể xoá --minhhuy*=talk-butions 04:47, ngày 5 tháng 3 năm 2010 (UTC)

?Tại sao thể loại này lại để ẩn vậy?.--DMT (thảo luận) 14:37, ngày 17 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Có thể vì với đa số thành viên cho là nó không quan trọng, trong khi đó là bắt buộc cho toàn dự án wikipedia.--Tranletuhan (thảo luận) 14:51, ngày 17 tháng 3 năm 2010 (UTC)
Nếu là bắt buộc thì chứng tỏ là nó quan trọng, vậy làm sao để nó không bị ẩn.--DMT (thảo luận) 14:52, ngày 17 tháng 3 năm 2010 (UTC)
Nếu không để ẩn thì có nhiều người sẽ dời thể loại này ra khỏi bài viết.--Tranletuhan (thảo luận) 14:59, ngày 17 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Khi chết rồi thì phải dời chứ sao? Oáp. Nếu dùng phép suy ra thì nhân vật nào đó không có tl này thì chắc có thể không còn sống.Lưu Ly (thảo luận) 15:00, ngày 17 tháng 3 năm 2010 (UTC)

Thể loại ẩnSửa đổi

Nhân vật đang sống thường kiêng nói đến sống chết.--Да или Нет (thảo luận) 10:23, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)

PS: Không lẽ trong bài lại có thể viết thêm là Nhân vật còn sống.--Да или Нет (thảo luận) 10:26, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Không có năm mất hoặc không ai đề cập dự đoán chuyện chết thì đang còn sống rồi. Nó cũng không quan trọng đối với tôi nhưng nó rất quan trọng với cái quỹ Wikipedia, bác nên xem lại.--115.75.152.57 (thảo luận) 10:39, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Theo mình là nên tránh nói đến là hay nhất, còn lại tùy các bạn.--Да или Нет (thảo luận) 10:40, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)
PS:Mà từ trước tới nay toàn để ẩn.--Да или Нет (thảo luận) 10:43, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Không hẳn những gì trước này làm cứ mặc định là đúng. Có vài điều cần cập nhật cho hợp theo tiến triển của công việc chung. Mà thôi, tôi sẽ đợi Bongdentoiac vào cho ý kiến thử.--115.75.152.57 (thảo luận) 10:46, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Theo tôi, nhân vật còn sống cũng kiểu như các thể loại sinh, mất. Nếu nói thể loại này nên ẩn thì các thể loại sinh mất đó cũng phải ẩn (vì tác dụng của chúng như nhau). Ẩn thực tế là không cần thiết và làm khó khăn cho việc sửa đổi và quản lí (nhất là đối với những TV IP hoặc TV mới vì không nhìn thấy). Vả lại, các wiki khác cũng không để ẩn. Chỉ có điều chữ còn sống có vẻ không phù hợp, nếu là đang sống thì hay hơn. Bongdentoiac (thảo luận) 11:08, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Không hiểu câu: "Ẩn thực tế là không cần thiết và làm khó khăn cho việc sửa đổi và quản lí (nhất là đối với những TV IP hoặc TV mới vì không nhìn thấy)", hay là tớ hiểu sai nghĩ nhỉ? :) -- ClanKeytalk-butions 11:16, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)
Tức là nếu ẩn, những TV như IP sẽ không nhìn thấy nên sẽ khó khăn trong việc sửa đổi. Ví dụ như việc thêm hay loại thể loại này khỏi trang bài viết. Và cũng như các thể loại sinh, mất thì ẩn còn ý nghĩa gì. Bongdentoiac (thảo luận) 11:29, ngày 30 tháng 1 năm 2011 (UTC)

Đang và cònSửa đổi

Vì sao thể loại này không phải là "đang sống" mà lại là "còn sống"? ~ Violet (talk) ~ 13:40, ngày 21 tháng 6 năm 2013 (UTC)

Quay lại trang “Nhân vật còn sống”.