Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết bất tín nhiệm hành chính viên/Điều lệ

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Viethavvh trong đề tài Cơ sở tạm lập trang

Cơ sở tạm lập trang sửa

Trong khi quy định bầu hành chính viên trên Wikipedia tiếng Việt hiện áp dụng tương đương quy định bầu bảo quản viên (xem Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên), và cộng đồng chưa có các thảo luận kỹ lưỡng nhằm xây dựng quy định bất tín nhiệm hành chính viên; do đó tôi tạm lập trang "Biểu quyết bất tín nhiệm hành chính viên/Điều lệ" với nội dung quy định dẫn chiếu đến trang "Biểu quyết bất tín nhiệm bảo quản viên/Điều lệ". Việt Hà (thảo luận) 04:48, ngày 13 tháng 8 năm 2015 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang dự án “Biểu quyết bất tín nhiệm hành chính viên/Điều lệ”.