Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên/Điều lệ

Thảo luận đang diễn ra

UpdateSửa đổi

Tôi nâng cấp mới quy định, không sửa nội dung, chỉ sửa các phần cho rõ ràng, dựa theo Quy chế.  A l p h a m a   Talk  22:21, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang dự án “Biểu quyết chọn kiểm định viên/Điều lệ”.