Thảo luận Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên/Điều lệ

Thêm thảo luận
Thảo luận đang diễn ra

UpdateSửa đổi

Tôi nâng cấp mới quy định, không sửa nội dung, chỉ sửa các phần cho rõ ràng, dựa theo Quy chế.  A l p h a m a   Talk  22:21, ngày 14 tháng 9 năm 2020 (UTC)

Quay lại trang dự án “Biểu quyết chọn kiểm định viên/Điều lệ”.