Thảo luận Wikipedia:Miễn cấm IP/Nhật trình

Thảo luận đang diễn ra

Eternal DragonSửa đổi

Eternal Dragon cứ bị trở ngại vì đôi khi ISP của anh ấy, VNPT, chỉ định địa chỉ IP là 203.162.3.152, có lẽ bị cấm do proxy mở rộng. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:20, ngày 15 tháng 9 năm 2009 (UTC)

Vì Eternal Dragon mới là bảo quản viên, thành viên này không cần được miễn cấm nữa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 07:35, ngày 22 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Các thành viên Magicangel1996, Ti2008Magicknight94Sửa đổi

Ba thành viên này được phong quyền miễn cấp IP do bị trùng với một lần cấm tự động của tôi mà sau khi đã bỏ đi mã tự động cấm vẫn không có tác dụng. Các thành viên này dùng IP 203.162.3.167. Số IP này cũng đã được đưa vào danh sách trắng để không bị tự động cấm về sau. Tân (thảo luận) 10:17, ngày 22 tháng 11 năm 2009 (UTC)

Quay lại trang dự án “Miễn cấm IP/Nhật trình”.