Tôi đã thử hết 99 lần và đã thất bại, nhưng ở lần thứ 100, thành công đã đến với tôi. — Albert Einstein
Albert Einstein

Go-home.svgCrystal Clear talk.pngDự án Truyện tranh


Tự giới thiệuSửa đổi


Hộp thông tinSửa đổi

 Thành viên này tham gia dự án Disney.
 Thành viên này tham gia dự án Truyện tranh.
' Thành viên này là một người yêu thích truyện tranh.
  Thành viên này là nam giới.
  Thành viên này là người không hút thuốc.
 Thành viên này tham gia dự án Pokémon.