Thảo luận Wikipedia:Quy tắc ứng xử

Thảo luận đang diễn ra

Thảo luận chungSửa đổi

Tôi nghĩ trang này nên để ở Thảo luận. Nó rất không NOPV ví dụ "Tuy nhiên, tôi đề nghị nên ...".193.52.24.125 16:02, 22 tháng 4 2005 (UTC)

Tôi cũng nghĩ thế, nên đợi thảo luận chín muồi, mọi người nhất trí rồi tích hợp vào Quy định của WP cũng chưa muộn. Nguyễn Thanh Quang 16:07, 22 tháng 4 2005 (UTC)

Vang, toi dat no tro lai day. Moi cac ban tham gia sua doi no. Vietbio 16:17, 22 tháng 4 2005 (UTC)

Tôi nghĩ về tương lai cũng sẽ phải trộn bài này với bài Wikipedia:Thái độ văn minh vì tính chất giống nhau. Nguyễn Thanh Quang 16:39, 22 tháng 4 2005 (UTC)

Thảo luận về nội dungSửa đổi

HÃY DÀNH THỜI GIAN CHO ĐÓNG GÓP VÀ CHỈ NHỮNG TRANH LUẬN THỰC SỰ CẦN THIẾT. Người Việt chúng ta có lẽ mất nhiều thời gian quanh việc "tranh luận" nên hiệu quả công việc thấp.

Quy tắc chung cho Văn hóa ứng xử WikiTôn trọng cá nhân, giải quyết bằng thảo luận

Cụ thể là:

  • Đối với các quyền của sysop (xóa, di chuyển, khóa) thì nên tôn trọng sysop trước, hoặc có chuyên ngành hơn. Những sysop nào muốn mở khóa, khôi phục thì nên có thảo luận với sysop đã làm việc này tại trang thảo luận cá nhân của họ.
  • Đối với quyền editor của tất cả thành viên Wiki (bao gồm cả việc interwiki, category, treo các template stub, tác quyền ..) thì mọi thành viên đều có quyền như nhau và làm bất cứ lúc nào cũng được. Tuy nhiên, tôi đề nghị nên bắt đầu bằng trang Thảo luận trước chứ đừng sửa ngay vào mục từ. Nếu mà ng đó có thể gửi lời nhắn đến thành viên khởi đầu hoặc đóng góp nhiều nhất vào mục từ này thì càng tốt.
  • Đối với các công việc cộng đồng, khuyến kích việc gửi thảo luận trực tiếp qua tin nhắn cho các sysop. Điều này mất một ít thời gian nhưng là thống nhất chung cho tất cả các sysop.
Quay lại trang dự án “Quy tắc ứng xử”.