Thảo luận Wikipedia:Robot

Active discussions

Thời hạn cấp cờ BotSửa đổi

Đối với các Bot dùng pywikipedia có sẵn như interwiki.py thì ta nên cấp cờ trong vòng 1 hoặc 2 tuần sau khi việc chạy thử không gặp vấn đề gì, thay vì 1 tháng như hiện nay. --Tranletuhan (thảo luận) 11:38, ngày 16 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang dự án “Robot”.