Thảo luận Wikipedia:Robot

Active discussions

Thời hạn cấp cờ BotSửa đổi

Đối với các Bot dùng pywikipedia có sẵn như interwiki.py thì ta nên cấp cờ trong vòng 1 hoặc 2 tuần sau khi việc chạy thử không gặp vấn đề gì, thay vì 1 tháng như hiện nay. --Tranletuhan (thảo luận) 11:38, ngày 16 tháng 11 năm 2010 (UTC)

Tạo bài bằng BotSửa đổi

Có nên dùng các bot để tạo bài không nhỉ, kiểu như Lsjbot ấy. --Russian Federal Subjects (thảo luận) 13:55, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (UTC)

Cộng đồng chưa thực sự ủng hộ cũng không hoàn toàn phản đối việc tạo bài bằng bot, nên việc "có nên" hay không hoàn toàn dựa vào sự cân nhắc trong quan điểm của mỗi thành viên. --minhhuy (thảo luận) 14:46, ngày 18 tháng 5 năm 2020 (UTC)
Quay lại trang dự án “Robot”.