Thảo luận Wikipedia:Sách hướng dẫn

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Làm sao để tạo bài mới trong wikipediaSửa đổi

Xin chào các bạn, hôm qua tôi có sửa 1 bài viết nhưng tác giả của bài viết đó đã phục hồi lại như cũ. Vậy làm sao để tôi có thể tạo bài viết mới trên wikipedia. Xin cảm ơn!

Công nghệ trong giảng dạy nhóm 6Sửa đổi

Bài thử tạo wiki

Quay lại trang dự án “Sách hướng dẫn”.