Bắc Đẩu (chữ Hán: 北斗), còn gọi là Bắc Đẩu Tinh Quân (北斗星君) và Thần Tử (神死), là chưởng quản nhóm sao Bắc Đẩu ở phương Bắc. Ông là vị thần giữ sổ tử, là một trong 2 vị thần luôn kề cận bên cạnh Ngọc Hoàng.

Tượng thần Bắc Đẩu, cổ vật thời Nguyễn.
Bắc Đẩu mặc quan phục màu xanh, đứng bên phải Ngọc Hoàng khi nhìn trực diện.

Trong văn hóa đại chúng

sửa

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa