Thần thể (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Thần thể trong tiếng Việt có thể hiểu theo các nghĩa sau:

  • Thần thể là hiện thân của những vị Bồ Tát siêu việt, nói chung là tất cả những vị được tôn xưng trong Đại thừa Phật giáo.
  • Thần thể là những vật được thờ trong hoặc đặt gần các đền thờ Thần đạo, có chứa linh hồn bên trong hoặc là cầu nối giữa con người với thần linh.
  • Thần Thánh, Thần Linh
  • ý nói các vị Thần