0307 Osmosis.jpg

Thẩm thấu là sự dịch chuyển tự phát của các phân tử dung môi qua một màng bán thấm đến một khu vực có nồng độ cao hơn của chất tan, theo khuynh hướng cân bằng nồng độ chất tan ở hai bên.[1][2][3]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Osmosis”. Từ điển tiếng Anh Oxford (ấn bản 3). Nhà xuất bản Đại học Oxford. Tháng 9 năm 2005.  (yêu cầu Đăng ký hoặc có quyền thành viên của thư viện công cộng Anh.)
  2. ^ Osmosis, Encyclopædia Britannica on-line
  3. ^ Haynie, Donald T. (2001). Biological Thermodynamics. Cambridge: Cambridge University Press. tr. 130–136. ISBN 0-521-79549-4.