Thẩm thấu là quá trình di chuyển của dung môi qua màng

0307 Osmosis.jpg

.[1][2][3]

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “Osmosis”. Từ điển tiếng Anh Oxford (ấn bản 3). Nhà xuất bản Đại học Oxford. tháng 9 năm 2005. (yêu cầu Đăng ký hoặc có quyền thành viên của thư viện công cộng Anh.)
  2. ^ Osmosis, Encyclopædia Britannica on-line
  3. ^ Haynie, Donald T. (2001). Biological Thermodynamics. Cambridge: Cambridge University Press. tr. 130–136. ISBN 0-521-79549-4.