Thập niên 380 TCN

thập kỷ

Thập niên 380 TCN hay thập kỷ 380 TCN chỉ đến những năm từ 380 TCN đến 389 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 5 TCNthế kỷ 4 TCNthế kỷ 3 TCN
Thập niên: thập niên 390 TCNthập niên 380 TCNthập niên 370 TCN
Năm: 389 TCN 388 TCN 387 TCN 386 TCN 385 TCN 384 TCN 383 TCN 382 TCN 381 TCN 380 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

Tham khảo sửa