Thập niên 480 TCN

thập kỷ

Thập niên 480 TCN hay thập kỷ 480 TCN chỉ đến những năm từ 480 TCN đến 489 TCN.

Thiên niên kỷ: thiên niên kỷ 1 TCN
Thế kỷ: thế kỷ 6 TCNthế kỷ 5 TCNthế kỷ 4 TCN
Thập niên: thập niên 490 TCNthập niên 480 TCNthập niên 470 TCN
Năm: 489 TCN 488 TCN 487 TCN 486 TCN 485 TCN 484 TCN 483 TCN 482 TCN 481 TCN 480 TCN
Thể loại: SinhMấtKiến trúc
Thành lậpPhá hủy

Sự kiện sửa

Tham khảo sửa