Thế kỷ 20 TCN

Thế kỉ 20 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 2000 TCN và kết thúc vào năm 1901 TCN.

Theo thế kỷ: 21 TCN 20 TCN 19 TCN
Theo thiên niên kỷ: 2 TCN

Sự KiệnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi