Thể loại:Đảo chính tại Thái Lan

Tính từ khi chế độ quân chủ lập hiến được thành lập tại Thái Lan năm 1932 đến nay, nếu kể cả cuộc cách mạng Xiêm 1932, cho đến thời điểm năm 2015, chính trường Thái Lan đã xảy ra hơn 20 cuộc đảo chính quân sự. Các cuộc đảo chính đều do các sĩ quan Quân đội Hoàng gia Thái Lan thực hiện nhằm phế truất chính phủ, thậm chí dẫn đến thay đổi Hiến pháp, dù vẫn duy trì chế độ quân chủ lập hiến và ngôi vị Quốc vương tối cao.

Các trang trong thể loại “Thể loại:Đảo chính tại Thái Lan”

7 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 7 trang.