Thể loại:Anime truyền hình dài tập năm 2018

Phim truyền hình Anime ra mắt từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.