Thể loại:Anime truyền hình dài tập năm 2021

Thể loại này dành cho các loạt anime truyền hình dài tập khởi chiếu vào năm 2021.