Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật đã sửa

Thể loại này dùng cho chứa các bài viết đã bị xóa chuyển vào trang nháp nhưng được giữ lại do đã sửa theo Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật

Các trang trong thể loại “Thể loại:Bài đưa vào trang nháp theo biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật đã sửa”

6 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 6 trang.